Chuyển đổi video cho các thiết bị Android

Trình chuyển đổi Android trực tuyến miễn phí này cho phép bạn dễ dàng tạo các video mà bạn có thể phát trên các thiết bị Android của mình. Tải lên video hoặc cung cấp một đường dẫn URL. Để bắt đầu chuyển đổi cho thiết bị Android, chỉ cần nhấp vào "Chuyển đổi file" và trình chuyển đổi sẽ bắt đầu chuyển đổi file của bạn ngay lập tức.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt video. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to
Trình chuyển đổi ANDROID

Cách dễ nhất để sao chép video đã chuyển đổi từ trang web của chúng tôi là sử dụng mã QR của đường link tải xuống mà bạn nhìn thấy sau khi video đã được chuyển đổi. Sử dụng ứng dụng quét mã vạch (bạn có thể tìm thấy một số ứng dụng miễn phí trên Internet) và chụp ảnh mã đó với thiết bị Android của bạn. Sau đó, ứng dụng quét sẽ tự động bắt đầu tải xuống file video từ máy chủ của chúng tôi vào thiết bị của bạn. Sử dụng ứng dụng video tiêu chuẩn của Android, bạn có thể xem các file đã tải xuống.

Bạn cũng có thể kết nối thiết bị Android của mình (như Samsung Galaxy) với máy tính của bạn. Sau đó tải video đã chuyển đổi từ máy chủ của chúng tôi về máy tính của bạn và sau đó chuyển nó sang thẻ SD trên thiết bị Android của bạn.

Chúng tôi cũng đã phát triển một ứng dụng chuyển đổi Android mà bạn có thể cài đặt trên điện thoại thông minh Android của mình. Đây là trang web chính thức online-convert.com ứng dụng chuyển đổi file.

Hãy tải từ Google Play