Chuyển đổi video của bạn sang định dạng Nintendo DS DPG

Trình chuyển đổi trực tuyến này cho phép bạn dễ dàng chuyển đổi các file video của mình sang định dạng Nintendo DS DPG. Bạn có thể tải lên video của mình từ máy tính hoặc cung cấp URL dẫn đến video để chuyển đổi file trên Internet. Chỉ cần nhấp vào nút "Chuyển đổi file" để bắt đầu chuyển đổi sang file video Nintendo DPG.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
Trình chuyển đổi DPG

Nếu không chuyển đổi được với định dạng DPG4, vui lòng thử lại với định dạng DPG3. Bạn có thể tìm thêm thông tin về Nintendo DStại đây