Trình chuyển đổi video trực tuyến cho iPod

Trình chuyển đổi video cho iPod này cho phép bạn chuyển đổi video được tối ưu hóa cho định dạng phù hợp với iPod. Bạn có thể tải lên file video của mình hoặc cung cấp URL dẫn đến video.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt video. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to
Trình chuyển đổi IPOD

Có nhiều cách khác nhau để chuyển video của bạn sang iPod. Hoặc, bạn có thể kết nối thiết bị của mình với máy tính và chuyển qua iTunes. Hoặc bạn có thể sử dụng các ứng dụng như Dropbox để lưu trữ video trên iPod.