Chuyển đổi video cho PlayStation

Chuyển đổi file video của bạn sang định dạng Playstation3 (PS3) với trình chuyển đổi trực tuyến miễn phí và nhanh chóng này. Chỉ cần tải lên video của bạn hoặc cung cấp URL dẫn đến file video và nhấn vào nút gửi để bắt đầu chuyển đổi video của bạn. Trình chuyển đổi PS3 hỗ trợ hơn 50 định dạng đầu vào.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt video. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to
Trình chuyển đổi PS3

Cách xem video trên Playstation PS3:

Chuyển đổi video của bạn bằng trình chuyển đổi PS3 trực tuyến miễn phí này. Sau đó sao chép video đã chuyển đổi từ máy tính của bạn sang thẻ nhớ USB. Cấm thẻ vào PS3 và vào menu video. Tại đây bạn có thể chọn video muốn xem.