Chuyển đổi video cho XBOX

Dễ dàng chuyển đổi file video cho XBOX 360 của bạn với trình chuyển đổi video trực tuyến miễn phí và nhanh chóng này. Tải lên file của bạn hoặc cung cấp URL dẫn đến video và nhấn nút gửi. Bạn sẽ sớm tải xuống video của bạn.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt video. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to
Trình chuyển đổi XBOX

Cách xem video trên XBOX 360: Sau khi chuyển đổi video của bạn bằng trình chuyển đổi XBOX miễn phí này, hãy sao chép video đã chuyển đổi vào thẻ nhớ USB. Với thẻ nhớ USB, bạn có thể xem video trên bảng điều khiển XBOX 360 của mình.