Chuyển đổi video cho XBOX

Trình chuyển đổi thiết bị trực tuyến

Dễ dàng chuyển đổi file video cho XBOX 360 của bạn với trình chuyển đổi video trực tuyến miễn phí và nhanh chóng này. Tải lên file của bạn hoặc cung cấp URL dẫn đến video và nhấn nút gửi. Bạn sẽ sớm tải xuống video của bạn.

Trình chuyển đổi xbox

Trình chuyển đổi xbox
 1. (ví dụ https://example-files.online-convert.com/video/mov/example_small.mov)
 2. Chọn từ Google Drive
  • File của bạn đang được tải lên.
   Tiến trình: 

   Tổng dung lượng file: -
   Tốc độ tải lên: -
   Thời gian còn lại: --:--:--
  • Đang tải
  • Đang gửi dữ liệu
  • Đang tải
  • Dữ liệu đang tải

  Cách xem video trên XBOX 360: Sau khi chuyển đổi video của bạn bằng trình chuyển đổi XBOX miễn phí này, hãy sao chép video đã chuyển đổi vào thẻ nhớ USB. Với thẻ nhớ USB, bạn có thể xem video trên bảng điều khiển XBOX 360 của mình.