Trình chuyển đổi video cho iPad

Trình chuyển đổi IPAD

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive
Các cài đặt tùy chọn

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt video. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to

Đây là một công cụ chuyển đổi cho iPad trực tuyến miễn phí cho phép bạn chuyển đổi video cho iPad của bạn. Bạn có thể tải lên một file hoặc cung cấp một URL. Sau khi nhấp vào "Chuyển đổi file", chuyển đổi cho iPad sẽ bắt đầu ngay lập tức và bạn sẽ có thể tải xuống video iPad.

Một cách để sao chép video vào iPad của bạn là kết nối thiết bị với máy tính và sử dụng iTunes.