Trình chuyển đổi video cho iPad

Trình chuyển đổi thiết bị trực tuyến

Đây là một công cụ chuyển đổi cho iPad trực tuyến miễn phí cho phép bạn chuyển đổi video cho iPad của bạn. Bạn có thể tải lên một file hoặc cung cấp một URL. Sau khi nhấp vào "Chuyển đổi file", chuyển đổi cho iPad sẽ bắt đầu ngay lập tức và bạn sẽ có thể tải xuống video iPad.

Trình chuyển đổi ipad

Trình chuyển đổi ipad
 1. (ví dụ https://example-files.online-convert.com/video/h264/example.h264)
 2. Chọn từ Google Drive
  • File của bạn đang được tải lên.
   Tiến trình: 

   Tổng dung lượng file: -
   Tốc độ tải lên: -
   Thời gian còn lại: --:--:--
  • Đang tải
  • Đang gửi dữ liệu
  • Đang tải
  • Dữ liệu đang tải

  Một cách để sao chép video vào iPad của bạn là kết nối thiết bị với máy tính và sử dụng iTunes.