Chuyển đổi video cho iPhone của bạn

Trình chuyển đổi thiết bị trực tuyến

Trình chuyển đổi trực tuyến này cho phép bạn chuyển đổi video của mình sang định dạng iPhone. Chỉ cần chọn file của bạn hoặc nhập URL dẫn đến video và nhấp vào nút gửi để video của bạn được chuyển đổi miễn phí.

Trình chuyển đổi iphone

Trình chuyển đổi iphone
 1. (ví dụ https://example-files.online-convert.com/video/mts/example.mts)
 2. Chọn từ Google Drive
  • File của bạn đang được tải lên.
   Tiến trình: 

   Tổng dung lượng file: -
   Tốc độ tải lên: -
   Thời gian còn lại: --:--:--
  • Đang tải
  • Đang gửi dữ liệu
  • Đang tải
  • Dữ liệu đang tải

  Bạn có thể sử dụng một trong hai cách để tải video lên iPhone. Đơn giản nhất là kết nối thiết bị của bạn với máy tính và sử dụng iTunes. Nếu bạn đã sử dụng trình chuyển đổi trên iPhone, bạn có thể sử dụng các ứng dụng như Dropbox để lưu trữ video.