Chuyển đổi video cho iPhone của bạn

Trình chuyển đổi trực tuyến này cho phép bạn chuyển đổi video của mình sang định dạng iPhone. Chỉ cần chọn file của bạn hoặc nhập URL dẫn đến video và nhấp vào nút gửi để video của bạn được chuyển đổi miễn phí.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt video. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to
Trình chuyển đổi IPHONE

Bạn có thể sử dụng một trong hai cách để tải video lên iPhone. Đơn giản nhất là kết nối thiết bị của bạn với máy tính và sử dụng iTunes. Nếu bạn đã sử dụng trình chuyển đổi trên iPhone, bạn có thể sử dụng các ứng dụng như Dropbox để lưu trữ video.