Trình chuyển đổi video cho Blackberry

Trình chuyển đổi file cho Blackberry trực tuyến miễn phí này cho phép bạn chuyển đổi file video sang định dạng phù hợp cho Blackberry. Bạn có thể tải lên video của mình hoặc cung cấp đường dẫn liên kết tải xuống nơi chúng tôi có thể tải xuống video bạn muốn xem trên Blackberry. Chúng tôi sẽ chuyển đổi file trên máy chủ của chúng tôi và bạn có thể tải xuống ngay lập tức.

Chuyển đổi
...
đến
...
One moment, loading...
Các cài đặt tùy chọn

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt video. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to
Trình chuyển đổi BLACKBERRY

Chúng tôi hỗ trợ thử nghiệm cho Blackberry Bold, Curve, Pearl, Storm2, Style, Torch và Tour. Vui lòng cho chúng tôi biết nếu bạn gặp sự cố với chuyển đổi cho thiết bị Blackberry của mình.